Het ontbreekt ons niet aan goede leiders, maar aan het versterken van elkaars leiderschap!

– Floris van Puijenbroek

Werkwijze

Ik geloof in de kwaliteiten van hedendaagse leiders. Maar helaas laten hedendaagse vraagstukken zich niet door één leider oplossen. De uitdaging ligt in het benutten en versterken van elkaars leiderschap. Dat vraagt om wezenlijk met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de ervaring dat waar mensen écht in gesprek zijn, zich als vanzelf een oplossing aandient, en anders de weg er naar toe.  

Daarom staat in mijn werkwijze de kwaliteit van de dialoog centraal. Een dialoog waarin tijd en ruimte is voor de kracht en kwetsbaarheid van ieders leiderschap. En waarin aandacht is voor verrassende en afwijkende zienswijzen. Met als doel om samen de ware betekenis van een complex vraagstuk te doorleven. Om keuzes te maken die zijn afgestemd op ieders unieke bijdrage. En om samen sterk te staan, in tijden van voor- en tegenspoed.

Wat daar voor nodig is?

De tijd nemen om tot inzichten en afgewogen keuzes te komen. Oftewel, bewust vertragen om vervolgens te kunnen versnellen! Ik help hierbij door een veilige omgeving te bieden, structuur aan te brengen, grenzen te stellen, te reflecteren, antwoorden te verhelderen, nieuwe invalshoeken aan te reiken en woord en vorm te geven aan nieuwe inzichten.