In de angst onze vrijheid te verliezen, verliezen we onze vrijheid aan de angst’.

– Damiaan Denys
(in: Angstparadox, juli 2016, Uitgeverij Atlas Contact)

Doorleefd Organiseren

Het klinkt zo mooi: wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Maar de realiteit toont vaak een heel ander beeld: organisaties die zichzelf verliezen in de illusie van controle en beheersing. En zo risicomijdend gedrag en behoudzucht cultiveren!  

Doorleefde Organisaties bepalen hun eigen richting. Ze stellen de kwaliteit van hun strategische dialoog centraal. Vanuit de overtuiging dat tijd nemen om écht met elkaar in gesprek te zijn als vanzelf leidt tot een gemeenschappelijk doel en het vermogen om hier in verbondenheid naar te handelen. Daarbij beschouwen zij onzekerheid en complexiteit als een gegeven. Hiermee omgaan is hun kernkwaliteit.  

Doorleefd organiseren betekent onafhankelijk en vrijmoedig keuzes maken. Keuzes gebaseerd op geloof en vertrouwen in eigen en elkaars kennen en kunnen. Keuzes gekoppeld aan een heldere en verbindende visie op de toekomst. En keuzes die onzekerheid omarmen als een raadgever, niet als een alleenheerser.

Dat is Doorleefd Organiseren!