Socio-spatial Design: 
interactief ontwerpen van sociale en ruimtelijke systemen

– Floris van Puijenbroek

Onderzoek

In mijn werk als ‘Workplace Strategist’ heb ik ervaren hoezeer mensen en hun (werk)omgeving, bewust of onbewust, met elkaar verweven zijn. Het is een bepalende factor voor het gedrag van mensen in organisaties.  Daarom heeft het mij altijd verbaasd hoe weinig aandacht bedrijfskundige studies aan dit fenomeen besteden. 

Nieuwsgierig naar antwoorden heb ik me als PhD-candidate verbonden aan het Institute of Management Research (IMR) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier doe ik onderzoek naar de wisselwerking tussen de kwaliteit van samenwerking en de fysieke werkomgeving.