In het kader van het vormgeven van een ICT-visie op Het Nieuwe Werken bij gemeente Tilburg heb ik Floris kunnen inzetten voor deze uitdagende opdracht met een extreem korte doorlooptijd. Met zijn ruime achtergrondkennis op het thema Het Nieuwe Werken, zijn persoonlijke eigenschappen en aanpak en zijn inlevingsvermogen in voor hem nieuwe materie is het gelukt om de ICT-visie binnen de gestelde termijn op te kunnen leveren en vast te stellen.Theo van Dijk, MBI
ICT-strategie (ad interim) at Gemeente TilburgIn het kader van het vormgeven van een ICT-visie op Het Nieuwe Werken bij gemeente Tilburg heb ik Floris kunnen inzetten voor deze uitdagende opdracht met een extreem korte doorlooptijd. Met zijn ruime achtergrondkennis op het thema Het Nieuwe Werken, zijn persoonlijke eigenschappen en aanpak en zijn inlevingsvermogen in voor hem nieuwe materie is het gelukt om de ICT-visie binnen de gestelde termijn op te kunnen leveren en vast te stellen.Theo van Dijk, MBI
ICT-strategie (ad interim) at Gemeente Tilburg

Referenties

tu-eindhoven

Bestuurlijk adviseur t.b.v. visie- en strategiebepaling en plan van aanpak voor een TU/e brede invoering van Het Nieuwe Werken.
Daarnaast adviseur van de ondersteunende diensten bij de vertaling van de speerpunten naar een nieuw kantoorconcept gebaseerd op Activity Based Working.

verkuylen

Strategisch adviseur t.b.v. de visie- en conceptontwikkeling voor de revitalisering van de kantooromgeving.

wesselman

Strategisch adviseur t.b.v. visie- en strategiebepaling, conceptontwikkeling en veranderbegeleiding voor Het Nieuwe Werken. Speerpunten in de visie en uitwerking zijn klantgericht samenwerken, aantrekkelijk werkgeverschap en toekomstbestendig huisvesten.

olvg

Procesmanager t.b.v. ontwikkeling en invoering van Activity Based Working. Speerpunten zijn herhuisvesting en samenwerking tussen diensten n.a.v. fusie.

gemeente-tilburg

Strategisch adviseur voor het ontwikkelen van een visie en bijbehorende business case voor de toekomstige, digitale werkomgeving. Speerpunten in de visie zijn digitaal (samen)werken en tijd, plaats en apparaat onafhankelijke werken.

veldhoen

Van 2000 tot 2014 als Management Consultant en Partner verbonden aan Veldhoen + Company, grondleggers van Het Nieuwe Werken (Activity Based Working). Verzorgen van
advies en begeleiding bij visie- en strategiebepaling, conceptontwikkeling en veranderbegeleiding voor nieuwe manieren van (samen)werken en huisvesten.

Opdrachtgevers Veldhoen + Company

Zakelijke markt:
o.a. Interpolis, SABIC, KLM, SHELL, HEVO, SNS-REAAL, Autotaalglas, Havensteder en Talis.

Publieke overheid:
o.
a. gemeente Nijmegen, gemeente Middelburg, gemeente Tiel en gemeente Enschede.

Publieke zorg:
o.
a. GGD Amsterdam, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant Zuidoost, GGD Zuid-Limburg, HVO-Querido en De Rading Jeugdzorg.

Gezondheidszorg:
Gelre ziekenhuizen, Orbis MC, UMCU, AMC de Meren, GGZ Reinier van Arkel, GGZ Altrecht, GGZ Rivierduinen en U-Center.